Algen super – przeciw glonom

Pojemności:

 • 1kg,
 • 5kg,
 • 30kg

Środek zapobiegający rozwojowi glonów w basenach, bez piany z efektem przeźroczystości..

Algen Super – środek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze wobec grzybów drożdżowych (Candida albicans) oraz glonobójcze (redukcja 3 log).

Stosowanie:

W celu lepszego wymieszania środek dodawać w pobliżu dopływu wody.

Dozowanie pierwsze – 200 ml. na 10 m3.
Dozowanie następne – dodawać co tydzień 100 ml.
Basen można użytkować bezpośrednio po zastosowaniu produktu.

Substancja czynna:
Czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu.
Zawartość substancji czynnej 36g / 100g produktu.
Do zastosowania w basenach kąpielowych otwartych i krytych.

Właściwości:

 • nie zawiera chloru.
 • długotrwałe działanie.
 • pH obojętne.
 • absolutny brak piany.
 • z efektem przezroczystości.
 • z uwagi na brak chloru i metali ciężkich nadaje się do każdego rodzaju basenów.
 • w zastosowanym stężeniu całkowicie bezpieczny dla skóry.
 • wysoka zawartość substancji aktywnej.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Atesty:

Preparat posiada ATEST PZH Nr HK/W/0093/01/2014.
Pozwolenie MZ 3958/10.