Chlor Tab 200g – 1kg

40 

Preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej.

Chlor Tab 200g – 1kg